ROZKŁAD DNIA

Jesteśmy po to, aby stwarzać warunki wychowawcze i edukacyjne, które pomogą dziecku stać się ciekawym świata, radosnym, twórczym i samodzielnym w zabawie i nauce. Uczciwym i odpowiedzialnym, kulturalnym i tolerancyjnym oraz świadomym zagrożeń.

Rozkład dnia

06:30
08:45

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne podejmowanie z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne z nauczycielem, praca indywidualna z dzieckiem, śpiewanie znanych dzieciom piosenek, powtarzanie wierszyków, przygotowanie do śniadania-higiena.

09:00
09:30

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku dzieci dostają produkty, z których samodzielnie robią sobie śniadanie „kolorowe kanapki” jest to okazja do spróbowania różnorodnych warzyw i potrzebnych do zdrowia witamin.

09:30
11:00

Zajęcia dydaktyczne i realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego, zajęcia dodatkowe: rytmika 2x w tyg., język angielski 2x w tyg., religia 1x w tyg., sensoplastyka 1x w mies., kuchcikowo 1x w mies., scholka parafialna 2x w tyg ( zapraszamy co 2 niedzielę na mszę św. o godz. 10.00).

11:00
11:30

Drugie śniadanie „Owocowy bluess”, następnie dyżurni pomagają ogarnąć salę po posiłku, „Mamy czas, czas nie goni nas”-rozwijanie samodzielności w ubieraniu się, dlatego ważne jest aby dziecko miało takie buty i ubranko, aby samo potrafiło je założyć.

11:30
12:50

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawa na placu zabaw, spacer „poznawanie terenu wokół przedszkola oraz okolicy. Dzieci spacerując po okolicy obserwują życie zwierząt i roślin, uwrażliwiając się na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

13:00
14:00

Przygotowanie do obiadu, obiad „bukiet smaków” – nie zmuszamy do jedzenia lecz zachęcamy do spróbowania danej potrawy, następnie dyżurni pomagają ogarnąć salę po posiłku, doskonalenie czynności higienicznych: toaleta, mycie zębów.

14:00
14:30

„Odpoczynek poobiedni” nie wszystkie dzieci lubią leżakować, dlatego aby je zachęcić stwarzamy atmosferę relaksu, a nie wymuszonego odpoczynku. Słuchanie bajek z audibooka, muzyki relaksacyjnej, czytanie książeczki i rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego tekstu.

14:30
15:30

Zabawy ruchowe z nauczycielem, dokańczanie prac plastycznych, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na świeżym powietrzu, sprzątanie zabawek i przygotowanie sali do podwieczorka, higiena.

15:45
16:00

Podwieczorek „integracyjny” odbywa się w jednej sali, o tej porze
dzieci jest już mało, dzięki temu mają okazję do bliższego zapoznania się
z dziećmi z różnych grup przy wspólnym posiłku,
wspólne ogarnięcie sali po posiłku.

16:00
17:00

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań w sali, zabawy muzyczno-taneczne z nauczycielem, gry planszowe, układanie puzzli, swobodna działalność plastyczna, posprzątanie zabawek i sali, rozchodzenie się dzieci do domu.