RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Arka Noego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przekazujemy informację rodzicom/prawnym opiekunom na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Arka Noego oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Arka Noego, ul. Wawelska 21, 80-034 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
1) wykonania umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzena podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO, głównieustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe orazustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) profilaktyki zdrowotnej (art.9 ust.2 lit. a RODO);
4) bezpiecznego odbioru dziecka z przedszkola na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
5) promocji celów statutowych przedszkola na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit. a) RODO
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe).
4. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
5.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
b) żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
c) sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
d) usunięcialub ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), listem zwykłym na adres siedziby przedszkola wskazany wyżej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.